ÇALIŞMA HAYATI
Giriş Tarihi : 27-08-2019 17:15   Güncelleme : 27-08-2019 17:15

Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak! İşte şartlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası araştırmacı alımı yapacak. TCMB'nin anasayfası üzerinden yayımlanan ilana göre tam zamanlı/kadrolu çalıştırılmak üzere 15 araştırmacı alacak. Şartları ise şu şekilde.

Merkez Bankası 15 araştırmacı alacak! İşte şartlar


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünün ana görevi, Bankanın temel amacı olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik olarak, parasal aktarım mekanizmalarını incelemek ve uygulanacak para ve kur politikalarının belirlenmesine katkıda bulunacak ekonomik analiz ve araştırmaları yapmaktır. Buna istinaden 15 araştırmacı için başvuru ilanı yayımladı.

Alınacak Kişi Sayısı: Araştırmacı (15 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu
Çalışma Yeri: Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü İdare Merkezi / ANKARA

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Başvuru Koşulları (26 Ağustos-03 Eylül 2019)

- 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

- En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, işletme mühendisliği, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans, finansal matematik alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında bir defadan fazla elenmemiş olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 96 puan almış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 85 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 85 sayısal puan veya GRE sınavından en az 158 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 630 puan almış olmak.

- KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda ilk 150 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Not: KPSSP1 puanı ile ALES Sayısal puanı eşdeğer alınacaktır.

2. Yazılı Meslek Sınavı (7-8 Eylül 2019)

Yazılı meslek sınavı Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi Anlatım alanlarından dört oturumda klasik yöntemle Ankara’da yapılacaktır.

Yazılı İktisadi Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme, mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet ve yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir.

Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri alanlarının her birinden 100 üzerinden en az 60 puan alan ve dört konudan sınav genel ortalaması 60 puan ve üzerinde olan ilk 60 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

3. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (17-18 Eylül 2019)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4. Komisyon Mülakatı (24-26 Eylül 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri

Başvurular, 26.08.2019 tarihinden 03.09.2019 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamızın internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr),aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapacaklardır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
- Fotoğraf
- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
- Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GMAT veya GRE)
- Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)
- Özgeçmiş