GÜNCEL
Giriş Tarihi : 22-03-2022 14:36   Güncelleme : 22-03-2022 14:36

Arapça Çeviri

Arapça Çeviri

 

 

Orta Doğu’daki Arap Yarımadası’nda ortaya çıkan Arapça Sami dilleri arasında yer alır. Dünya genelinde üç yüz milyon kişi tarafından konuşulan bu dil küresel çapta en çok konuşulan beşinci dil olarak bilinir. Genellikle Arapçanın zor bir dil olduğu söylenir. Bunun sebebi olarak ise diğer dillere benzememesi ve çok fazla kuralının bulunması gösterilir. Kullanılan Arap alfabesi yirmi sekiz harften meydana gelir. Sağdan sola doğru akan bu dil Afro Asyatik diller ailesine mensuptur. Arapça çeviri yapacak olan tercümanların dil ile ilgili bu gibi bilgilere hakim olması önemlidir.

 

Yaklaşık yirmi altı ülkede resmi dil olarak kullanılan Arapça Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yaygındır. Birleşmiş Milletler’in altı resmi dilinden biri olan Arapça kendi içerisinde lehçelere ayrılmakta olup he r biri farklı özelliklere sahiptir. Karmaşık bir dil olarak bilinen Arapçada okunuşun ters yönde olması nedeniyle standart yakalamak diğer dillere kıyasla biraz daha zordur.

 

Arapça Türkçe Çeviri

Kusursuz Arapça Türkçe çeviri hizmeti için dile ait terimler ve anlamları iyi bilinmelidir. Anlaşılması zor olan kelimeler yanlış çevrilirse istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle tercüman ne kadar tecrübeli olursa o kadar iyi tercüme elde edilecektir. Arap dili teknolojik gelişmeleri dile yansıtmaması ve kültürel olarak geriye dönük olması gibi nedenlerle anlaşılması zor olarak kabul edilir. Bu nedenle tercüme yapacak olan tercümanların dile profesyonel düzeyde hakim olmaları önemlidir. Yüksek seviyede bilgi ve tecrübe gerektiren Arapça Türkçe ve diğer dillere çevrilirken metnin anlam bütünlüğü korunur. Dilde kullanılan özel kök sistemi özellikle şiirsel metinlerin çevrilmesini son derece zor hale getirir. Bu çevirileri zamanında ve eksiksiz yapabilmek için en iyi çeviri desteği alınmalıdır.