SPOR
Giriş Tarihi : 30-04-2022 10:35   Güncelleme : 30-04-2022 10:35

Spor Kulübü Üyeliği

Spor Kulübü Üyeliği

Kanunen bir spor kulübüne üyelik özel şartlar gerektirmemekte, kişinin ehliyetinin olması yeterlidir. Üyelik başvuruları yazılı olarak yapılacak ve 30 gün içinde kulüp yönetim kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Başvurusu kabul edilen üyeler, bu amaçla tutulan bir deftere kaydedilir.

İlgili yasa veya tüzük gereği üyeliğini kaybeden üyeler otomatik olarak feshedilir. Üyelik başvuruları, Tüzük'te belirtilenler dışında meşru betsortie sebeplerle reddedilebilir.

Varlık birleşmesi ve devri

Spor kulüpleri aynı ildeki başka bir spor kulübü ile birleşebilecek ve üye tam sayısının en az dörtte üçü ile yapılacak genel kurul toplantısında salt çoğunlukla karar verilecektir. Konferans hazır bulunacaktır.

Birleşme; spor kulüpleri siciline tescil ile birlikte geçerli olmak üzere, devredilen spor kulübünün tescil anında tüm aktif ve pasif varlıkları otomatik olarak devralan spor kulübüne geçer.