GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-11-2022 13:27   Güncelleme : 02-11-2022 13:27

Boşanmada Maddi Manevi Tazminat Talebi

oşanma davalarında maddi ve manevi tazminat hakkı TMK 174. Madde ile düzenlenmiştir.

Boşanmada Maddi Manevi Tazminat Talebi

Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat hakkı TMK 174. Madde ile düzenlenmiştir. Maddenin ilk bölümünde mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir denerek maddi tazminatın koşulları, ikinci bölümünde boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir denerek manevi tazminatın koşulları bildirilmiştir.

Madde gerekçesi irdelendiğinde maddi tazminat talebinin kabul görmesi için maddi tazminat isteyen taraf boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olmalı, evlilik kurumun eşlere sağladığı yararlar ortadan kalkmalı ve evlilik birliğinin devamı halinde doğabilecek olası yararlar boşanmaya bağlı zedelenmelidir. Boşanmaya bağlı olarak ağır kusurlu tarafın maddi tazminat talebi kabul görmeyeceği gibi eşit kusur halinde taraflar birbirinden maddi tazminat alamazlar.

Ankara boşanma avukatına göre maddenin manevi tazminat hükmü gerekçeli olarak incelendiğinde boşanma davasında manevi tazminat kararı verile bilmesi için boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tazminat isteyen tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması ve yaşanan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması gerekir. Kişilik haklarına saldırı kavramının oluşabilmesi için aldatma, şiddet, gibi tarafın kişilik haklarını zedeleyen durumun varlığı gerekmektedir. Kişilik haklarına saldırının mevcut olmadığı durumlarda taraf kusursuz veya daha az kusurlu olsa da manevi tazminatta hükmedilemez örnek bir yargı karıyla açılayacak olursak;

Bosanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için tazminat talep eden tarafınkusursuz veya az kusurlu olması yanında, bosanmaya sebep olan olayların kisilik haklarına saldırıniteliginde olması da gerekir (TMK.m. 174/2). Ilk derece mahkemesince davalı erkege yüklenilen vegerçeklesen kusurlar manevi tazminatla sorumlu tutulması için yeterli kabul edilemez. Bunun dısındadavalı erkegin davacı kadının kisilik haklarına saldırı sayılabilecek baskaca kusurlu bir davranısı daispatlanamamıstır. Hal böyle olunca davacı kadının manevi tazminat talebinin reddine karar vermekgerekirken yazılı sekilde manevi tazminata hükmedilmesi de dogru olmamıstır.

Ankara Maddi ve Manevi Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir ?

Maddi manevi tazminat miktarının belirlenmesi hukukumuzda hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Medeni Kanun'un 4.maddesine göre kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir denilerek takdir yetkisini tanımlamıştır. Mahkeme hakimi yukarıda bahsettiğimiz yasal koşulların oluşması halinde aile mahkemesi hakimi boşanmaya sebebiyet veren eylem olayların özelliğini ve tarafların sosyal ekonomik durumlarını gözeterek uygun miktarda tazminata hükmedecektir. Burada ki önemli kriter tazminat miktarının sebepsiz zenginleşmeye yol açmamasıdır. Yani hüküm olun tazminat miktarı bir tarafı zenginleştirecek, diğer tarafı yoksulluğa sürükleyecek bir miktarda hükmedilemez. Bu nedenle aile mahkemesi hakimi taraflar mali durumu, paranın alım gücü hak ve hakkaniyet kurallarını gözeterek uygun bir miktarda tazminata hükmedecektir. Boşanmada maddi ve manevi tazminat miktarı bir cezalandırma aracı değildir. Daha fazla bilgi ve destek için Boşanma avukatı Ankara ilinden  destek alabilirisiniz.

Özeti: Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Kanun hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekmektedir.

 

Özeti: Kadın tarafından tazminatların miktarı yönünden temyiz edilmekle, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Kanunda yer alan hakkaniyet ilkesi ile zararın tespiti ve belirlenmesi ilkeleri dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekmektedir.

Ankara boşanma avukatı Erdem Özcan boşanma ile ilgili genel hükümleri müvekkillerine aktarıp boşanma ile ilgili tüm süreçte kendilerine destek olmuştur.