GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-11-2022 16:17   Güncelleme : 09-11-2022 16:17

EROL MÜŞAVİRLİK; BİR ÇOK ÇALIŞAN TEMEL SEVİYE HAKLARINI BİLMİYOR

İstanbul Bakırköy’de profesyonel firmalara muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri sunan kadın İstanbul muhasebeci ve girişimci Aslıhan Erol, çalışan bireylerin kıdem tazminatı ile alakalı sordukları genel sorular üzerine bir açıklma yaptı. Bir çok çalışan emekçinin sahip olduğu hakları bilmeleri açısından faydalı olacağını düşündüğünü söylediği açıklamları aşağıda yayınlıyoruz.

EROL MÜŞAVİRLİK; BİR ÇOK ÇALIŞAN TEMEL SEVİYE HAKLARINI BİLMİYOR

Kıdem tazminatı nedir?

Ülkemizde işçi ve işveren arasındaki iş hayatını düzenleyen iş kanunu yürürlüğe girmiş olup 2003 yılına kadar çalışma hayatı bu kanun çerçevesinde şekillenmiş, Kıdem tazminatı; işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız yere feshedilmesi ya da işçinin haklı bir sebebe dayanarak işten ayrılması halinde işverenin ödemek zorunda olduğu tazminat türüdür.

Kıdem tazminatı alınması çoğu zaman işçi ve işveren arasında uyuşmazlıklara sebep olmaktadır. İşçinin çalıştığı süreler boyunca hak ettiği kıdem tazminatını ödemeyen işveren hakkında önce arabulucuya sonrasında ise iş mahkemesine dava açılması mümkündür.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı, bir kişinin söz konusu işyerinde çalıştığı sürenin toplamına göre hesaplanıyor. Yani bir işyerine ne kadar uzun süre bağlı kalırsanız, kıdem tazminatınız da buna paralel şekilde daha yüksek bir oranla hesaplanıyor. Bu hesap yapılırken işçinin net maaşı değil, brüt maaşı ve yan ödemeleri (yol, yemek, ek ödeme gibi) göz önünde bulunduruluyor. İşçi, işyerinde çalıştığı her bir yıl için en son 30 günlük brüt maaşının tutarında ödeme alma hakkına sahip oluyor. İşçinin işten ayrıldığı tarih, tam yıla denk gelmiyorsa, o yıl için yine 30 günlük brüt maaş üzerinden çalıştığı süreye göre bir oranlama yapılıyor. Örneğin 5 yıl 6 ay aynı işyerinde çalışan bir işçinin, en son 30 günlük brüt maaşı x5 + 15 günlük brüt maaşı kadar ödeme alma hakkı var.

Bu hesaplama sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iş akdinin sonlandığı yıl için belirlediği tavan kıdem tazminatı tutarı. Tavan rakam, en yüksek mertebedeki bir devlet memurunun, emekli olduğunda alacağı bir yıllık emekli maaşı olarak kabul ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere tavan rakam açıklıyor.

Son olarak hesaplanan tutar işçiye ödenmeden önce bir damga vergisi kesiliyor ve kalan tutar kıdem tazminatı olarak iş akdi feshedilen işçiye ödeniyor. Kıdem tazminatları, gelir vergisine tabi tutulmuyor; ancak işçi birden fazla işyerinde çalışıyor ve yıl boyunca alacağı ödeme tavan kıdem tazminat rakamını geçiyorsa, bu rakamın üzerinde kalan kazançtan gelir vergisi doğuyor. Bu durumda işçinin diğer kazançları için bir gelir vergisi beyannamesi oluşturması ve bir sonraki yılda bu vergiyi ödemesi gerekiyor.

Serbest Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Nedir?

Yeminli Mali Müşavirler mesleğe başlamadan önce yemin eder, SMMM'ler yemin etmez. Yeminli Mali Müşavirler, defter tutmak haricinde Mali Müşavirlerin yaptığı tüm işleri yapabilirler. YMM'lerin defter tutması yasaktır, SMMM'ler defter tutar. Yeminli Mali Müşavirlerin tam tasdik yetkisi vardır.

İyi bir Mali Müşavir ve Muhasebe ofisi ticari hayatınızı kurtarır. İstanbul Mali Müşavir danışmanlık hizmetleri veren Erol Mali Müşavirlik ve Muhasebe Ofisi, profesyonel hizmetleri ile Bakırköy Muhasebe Ofisi alanında kendi tecrübeleri ile ihtiyaçlarınızı karşılamaktadır.