GÜNCEL
Giriş Tarihi : 11-12-2022 17:50   Güncelleme : 11-12-2022 17:50

Boşanma Davasında Müşterek Konutun Eşlerden Birinin Kullanımına Tahsis Edilmesi

Boşanma Davasında Müşterek Konutun Eşlerden Birinin Kullanımına Tahsis Edilmesi

 

Boşanma davaları, boşanma ile birlikte müşterek çocukların velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat, düğün takılarının iadesi ve evlilik birliği içerisinde edinilen malların eşler arasında paylaşımını ilgilendiren boşanmada mal paylaşımı davasını da yakından ilgilendiren bir davadır. Dolayısıyla yalnızca evli bir çift arasındaki gönül bağının sonlandırılmasından çok daha büyük bir etki alanına sahip olduğu bilinciyle hareket etmek gerekmektedir. Ayrıca boşanma davası boyunca davanın tarafların kalmakta oldukları evin hangi eş tarafından kullanılacağı da soru işareti yaratmaktadır. Bu tip detay hususlar için alanında uzman bir boşanma avukatı ile görüşülmesi ve hukuki danışmanlık ile dava temsil hizmeti temin edilmesini tavsiye etmekteyiz. Boşanma avukatı tavsiye üzerine veya internet üzerinden yapılacak bir araştırmayla kolaylıkla bulunabilir. Özellikle büyük şehirlerde boşanma davaları alanında faaliyet gösteren birçok avukatlık bürosu bulunmaktadır. İstanbul, İzmir ve Ankara boşanma avukatı sayısının oldukça fazla olduğu illerimiz arasındadır. Müşterek konutun eşlerden biri adına tahsisine ilişkin olarak öncelikle müşterek konutun ne anlama geldiğini açıklayacağız, sonrasında da müşterek konutun tahsisine ilişkin mahkeme kararı ile bu karara ilişkin itiraz yollarını değerlendireceğiz.

 

Müşterek Konut Nedir?

Müşterek konut, evli bir çiftin eğer varsa çocukları ile birlikte evlilik birlikteliklerini sürdürdükleri hanedir. Boşanma davası süresince, özellikle çekişmeli boşanma davasında müşterek konutun eşlerden biri adına tahsisi mahkeme tarafından sağlanabilir. Hatta Türk Medeni Kanunumuzun 169. maddesi hükmü gereğince hakim tarafından, bu hususa ilişkin olarak tarafların talebi olmasa dahi karar verilebilmektedir. Ancak yine de özellikle spesifik olarak çekişmeli boşanma davası tarafı olan kişilerin dava süresince aynı konutta bulunmaları tavsiye edilmemektedir ve bu nedenle boşanma davasının açılmasıyla birlikte müşterek konutun tahsisine ilişkin olarak da talepte bulunulması önem arz etmektedir.

 

Boşanma Davası Süresince Eşlerin Müşterek Konutta Birlikte Kalmaları Niçin Sakıncalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarında bazı istisnai durumlar haricinde eşlerin aynı çatı altında birlikte kalmaları, eşlerin birbirini affetmiş oldukları şeklinde yorumlanabilmektedir. Affeden tarafın ise, affetmiş olduğu hususlara ilişkin olarak boşanma davasının reddi gerçekleşebilmektedir. Bu husus, Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal kararlar neticesinde şekillenmiştir. Ayrıca çekişmeli boşanma davasında eşlere yapılacak olan tebligatın, husumetli tarafa çıkarılması gibi bir risk de söz konusu olabilmektedir. Mahkemeler, husumetli tarafa verilmiş olan teslimatı, hukuka uygun bir tebligat olarak kabul etmemektedir. Bu nedenle müşterek konutun tahsisi önem arz eden bir konu olagelmektedir.

 

Müşterek Konutun Tahsisi Nasıl Sağlanır?

Boşanma davası ve ayrılık davası dilekçesi veya 6284 sayılı Kanun uyarınca koruma ve uzaklaştırma tedbiri talepli dilekçe içerisinde müşterek konutun tahsisi mahkemeden talep edilebilmektedir. Müşterek konutun eşlerden birine tahsis edilmesi, hakimin takdirine bırakılan bir konudur. Talebi değerlendiren aile mahkemesi hakiminin gerek görmesi üzerine müşterek konutun tahsisine karar verilebilir.

 

Müşterek Konutun Tahsisine İlişkin Karara İtiraz Edilebilir mi?

Müşterek konutun tahsisine ilişkin karar, 6284 sayılı kanun uyarınca verilen tedbir kararı ile birlikte verilmişse bu karara itiraz edilebilir. Ancak boşanma davası veya ayrılık davası ile birlikte verilmiş bir karar söz konusu ise, yargılamanın her aşamasında müşterek konutun tahsisi talep edilebileceği için itiraz edilmesi zorunlu değildir. Zaten müşterek konut kendisine tahsis edilmiş olan eşin kötüniyetli olduğu anlaşılırsa müşterek konut diğer eş adına da tahsis edilebilmektedir. Yine de detaylı bilgi için alanında uzman bir aile hukuku avukatı ile görüşülmesinde fayda bulunmaktadır.

 

Kaynak: https://www.delilavukatlik.com/post/musterek-konutun-tahsisi