GÜNCEL
Giriş Tarihi : 28-02-2023 14:55   Güncelleme : 28-02-2023 14:55

Taşınmazın Tahliyesi Kararı Nasıl Uygulanır?

Taşınmazın Tahliyesi Kararı Nasıl Uygulanır?

 

Kiracıya ihtarname çekilmesi sonrası süreç, kiracıyı evden çıkarmak, kiracıyı çıkarmanın yolları, kiracıyı çıkarmanın en kolay yolu gibi konular, kiraya verenlerin sıkça karşılaştığı sorunlardan biridir. Peki, taşınmazın tahliyesi kararı nasıl uygulanır? Bu yazıda, kiracının taşınmazdan tahliyesi sürecinde izlenebilecek yolları inceleyeceğiz.

Kiracının taşınmazdan tahliyesi için öncelikle kiraya veren tarafından ihtarname çekilmesi gerekmektedir. İhtarname, kiracıya belli bir süre içerisinde taşınmazı boşaltması gerektiğini bildiren bir yazılı uyarıdır. Kiracı, ihtarname süresi içerisinde taşınmazı boşaltmazsa, kiraya veren tahliye davası açabilir.

Tahliye davası sürecinde, kiraya veren tarafından taşınmazın tahliyesi talebi mahkemeye sunulur. Mahkeme, kiracıya savunma hakkı tanır ve kiracının beyanları doğrultusunda karar verir. Tahliye davası sonucunda, kiracının taşınmazı boşaltması için belirli bir süre tanınır. Kiracı bu süre içerisinde taşınmazı boşaltmazsa, icra yoluyla tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Taşınmazın tahliyesi sürecinde, taşınmazın satılması durumunda da kiracının tahliye edilmesi gerekmektedir. İhale ile satılan taşınmazların tahliyesi, satış işlemi tamamlandıktan sonra gerçekleştirilir. Kiracının taşınmazı boşaltmaması durumunda, icra yoluyla tahliye işlemi başlatılır.

Kiracının taşınmazı tahliye etmeme durumunda, icra yoluyla tahliye işlemi gerçekleştirilir. İcradan alınan taşınmazların tahliyesi için ise, icra dairesine başvurulması gerekmektedir. İcradan alınan taşınmazın kiracısı, icra müdürlüğü tarafından belirtilen süre içerisinde taşınmazı boşaltmazsa, icra yoluyla tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Başvurulabilecek Yöntemler

Kiralanan taşınmazın tahliyesi için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, kira sözleşmesinde belirtilen şartlara ve kiracının davranışlarına göre farklılık gösterebilir. Kiracıyı tahliye etmek için başvurulabilecek yöntemler şunlardır:

  1. İhtarnameli Tahliye İsteği: Kiracıya ihtarname çekilerek, belirli bir süre içerisinde taşınmazı boşaltması istenir. Kiracı bu süre içinde tahliye etmezse, mahkeme kararıyla zorla tahliye işlemi uygulanır.
  2. İlamsız İcra Yoluyla Tahliye: Kiracıya ihtarname çekilerek belirli bir süre tanındıktan sonra, bu süre içinde tahliye etmezse ilamsız icra yoluyla tahliye işlemi başlatılabilir.
  3. Kiralanan Taşınmazın Tahliye Davası: Kiralanan taşınmazın tahliyesi davası açılarak, mahkeme kararıyla zorla tahliye işlemi uygulanabilir.
  4. Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi: Kira sözleşmesi, kiracının sözleşmeye aykırı davranması halinde, belirli bir süre içinde feshedilebilir ve taşınmazın tahliye edilmesi istenebilir.

Kiracıyı Çıkarmanın En Kolay Yolu

Kiracıya ihtarname çekilmesi sonrası süreç, bazen kiracının kendi isteğiyle taşınmasıyla sonuçlanabilir. Ancak bazı durumlarda kiracı taşınmazı boşaltmak istemez veya ihtarname sonrası belirtilen süre içinde taşınmazı boşaltmazsa, tahliye işleminin başlatılması gerekir. Peki, kiracıyı evden çıkarmak için hangi yollar izlenmelidir? İşte kiracıyı çıkarmak için en kolay yollar:

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi

Kiralanan taşınmazın tahliyesi, en sık kullanılan kiracıyı çıkarmak için yöntemlerden biridir. Kiralanan taşınmazın tahliyesi için, öncelikle ihtarname çekilmesi ve bu ihtarname sonrasında belirtilen süre içinde kiracının taşınmazı boşaltmaması gerekmektedir. Kiracı taşınmazı boşaltmadığı takdirde, tahliye davası açılabilir. Tahliye davasının sonunda mahkeme, taşınmazın tahliyesine karar verebilir. Bu kararın ardından kiracının taşınmazı boşaltması gerekmektedir.

İhale ile Satılan Taşınmazın Tahliyesi

İhale ile satılan taşınmazın tahliyesi, kiracıyı çıkarmak için kullanılabilecek bir diğer yöntemdir. İhale ile satılan taşınmazın tahliyesi için, öncelikle ihtarname çekilmesi gerekmektedir. İhtarname sonrasında belirtilen süre içinde kiracı taşınmazı boşaltmazsa, tahliye davası açılabilir. Tahliye davasının sonunda mahkeme, taşınmazın tahliyesine karar verebilir. Bu kararın ardından kiracının taşınmazı boşaltması gerekmektedir.

Kiralanan Taşınmazın İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi

Kiracının taşınmazı boşaltmayı kabul etmemesi veya taşınmazın tahliyesine yönelik ödeme yapmaması durumunda, kira davası sonrasında ilamsız icra yolu ile tahliye kararı alınabilir. Bu durumda icra takibi başlatılarak, borcun tahsili ve taşınmazın tahliyesi için gerekli işlemler yapılır.

İcra takibi başlatmak için öncelikle tahsil müdürlüğüne başvurulmalıdır. İlgili tahsil müdürlüğü taşınmazın bulunduğu yerdeki icra dairesine başvuru yaparak, icra takibinin başlatılmasını talep eder. İcra dairesi talep doğrultusunda ilamsız icra takibi başlatır ve taşınmazın tahliyesi için gerekli işlemleri yürütür.

İlamsız icra yoluyla taşınmazın tahliyesi için, öncelikle icra takibi başlatılır ve kiracının taşınmazı tahliye etmeyeceği anlaşılırsa, icra dairesi tarafından bir takım işlemler yapılır. Öncelikle, taşınmazın tahliyesine ilişkin kararın tebliği yapılır ve kiracıya belirli bir süre içinde taşınmazı boşaltması için çağrıda bulunulur.

Kiracı taşınmazı boşaltmazsa, icra dairesi taşınmazın tahliyesi için gerekli işlemleri yapar. Bu işlemler arasında taşınmazın mühürlenmesi, haciz işlemi gibi adımlar yer alabilir. Kiracının taşınmazı boşaltması halinde ise icra takibi sonlandırılır ve taşınmazın durumuna göre, kiracıya borçlu olduğu miktar ödenir veya kiracıya ödenmesi gereken tutar tahsil edilir.

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Davası

Kiralanan taşınmazın tahliyesi davası, kiracının sözleşme şartlarına aykırı davranması halinde, taşınmazın maliki veya kanuni temsilcisi tarafından açılan bir davadır. Bu dava, kiracıya ihtarname çekilmesi sonrasında başlatılır ve kiracı tahliye etmezse, mahkeme kararıyla kiracıya zorla tahliye işlemi uygulanır.

Kiralayan tarafından açılan tahliye davasının temel gerekçesi, kira sözleşmesine uygun davranmayan kiracının taşınmazı boşaltmamasıdır. Kiralanan taşınmazın tahliyesi davasının açılabilmesi için kiracının sözleşmeye aykırı davranmış olması ve bu aykırılığın kira sözleşmesinde belirtilen şartlardan birini oluşturması gerekmektedir. Bu şartlar, genellikle kira bedelinin ödenmemesi, taşınmazın kullanım amacının dışında kullanılması veya taşınmazın kullanımında zarar verilmesi şeklinde belirlenir.

Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Talebi Örneği

Kiralanan taşınmazın tahliyesi talebi örneği, kiracıyı çıkarmak için kullanılabilecek diğer bir yöntemdir. Kiralanan taşınmazın tahliyesi talebi örneği, kira sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında kiracının taşınmazı boşaltmaması durumunda kullanılabilir. Kiralanan taşınmazın tahliyesi talebi örneği, noter aracılığıyla kiracıya gönderilir. Bu talep sonrasında kiracı, belirtilen süre içinde taşınmazı boşaltmazsa bir İzmir avukat ile anlaşılarak tahliye davası açılabilir.