YAŞAM
Giriş Tarihi : 08-09-2023 11:10   Güncelleme : 08-09-2023 11:10

HİPEC ( Hipertermik Kemoterapi) Nedir?

Başarılı bir işlem alınması için mutlaka uygun ekiplerce, uygun hastalara, onay verilerek yapılması gerekmektedir.

HİPEC ( Hipertermik Kemoterapi) Nedir?

Sıcak kemoterapi olarak da bilinen HİPEC işlemi ileri evre karın tümörlerinde tümörlü dokuların tamemen karından çıkarıldıktan sonra karın içine 90 dakika kadar ısıtılmış kemoterapi ajanı verilmesi ile uygulanan işlemin ismidir.

HİPEC kimlere yapılabilir?

Peritoneal kasrinomatoz denen karın zarını sarmış ve karın içinden başka yere yayılmamış kalın bağırsak ve mide kanserleri, apendiksin psödomiksoma peritonei tümörü, overin karın zarına yayılmış tümörü, peritonun primer sarkomları ve tümörleri ile asit yapmış kanserlerde ve nüks eden kolon kanserlerinde yapıldığı gibi günümüzde koruyucu (profilaktik) hipec tedavisi yapılan durumlar olabilmektedir.

Kimlere yapılamaz?

Akciğer, beyin, kemik yayılımı olan kanserler ile tümörün çıkartılamadığı durumlarda yapılamaz.

Hipec Tedavi Yönteminin Etkisi ve başarısı nedir?

Isıtılmış kemoterapi ajanıyla çıkartılan tümörden sonra gözle görülmeyen mikroskobik tümör ajanlarına da etki edilmesinin yanı sıra, ısının tümör proteinlerini denatüre edip parçalamasından da faydalanır. Sistemik kemoterapinin yan etkilerinden çok daha düşük yan etkileri vardır. Ayrıca tümör yükü kalkan hastanın kanama, ileus, yorgunluk gibi sistemik sıkıntılarına oldukça önemli olumlu katkılar sağlayan bir yöntemdir.

Yan etkileri var mıdır?

Barsak anastomozlarında her ameliyatta olduğu gibi, kaçak olabilme, pankreatit, böbrek yetmezliği olabileceği için mutlaka tecrübeli merkezler ve ekiplerce takip edilmelidir.

Unutulmamalıdır; yüksek doz kemoterapi ajanları kan plazmadan karın zarına geçememekte ve tümöre etki edememektedir. Bu yüzden bu hastaların HİPEC tedavisi ve sitoredüksiyon açısından mutlaka uygun merkezler ve ekiplerce değerlendirilmesi önemlidir. Daha fazla detay ve bilgi için https://eyupmuratyilmaz.com/hipec-nedir sitesini ziyaret edin.